Sprzedaż gruntów rolnych w formie przetargu

Za pośrednictwem naszej firmy możesz szybko i skutecznie dokonać zbycia gruntu rolnego. Zlecając nam sprzedaż nieruchomości w formie przetargu zwiększasz szanse na jej zbycie w sposób zgodny z ustawą ograniczającą obrót gruntami rolnymi z dnia 30 kwietnia 2016 roku (link do ustawy: ).

Zajmiemy się sprzedażą Twojej działki rolnej od podstaw i przeprowadzimy krok po kroku przez kolejne etapy transakcji aż do skutecznej finalizacji. Pierwszym, niezbędnym krokiem jest dodanie ogłoszenia na nasz portal. W przypadku przetargu ustnego podpisujemy umowę powierzenia nieruchomości do sprzedaży, gdzie ustalimy wszystkie warunki wzajemniej współpracy. W drugim kroku zajmiemy się organizacją sprzedaży Twojego gruntu rolnego w formie przetargowej. Informacja o przetargu zostanie zamieszczona nie tylko na naszym portalu, ale dotrze również do wszystkich miejsc wymaganych przez ustawę, tj. do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także do Urzędu Gminy, na terenie której znajduje się przedmiotowa nieruchomość. Po spełnieniu wszystkich wymogów prawa wyłoniony zostanie zwycięzca przetargu. O jego wyniku wraz z wypełnionym wnioskiem (link do wniosku: ) i protokołem komisji przetargowej zostanie poinformowany odpowiedni oddział KOWRu. Po akceptacji wniosku przez KOWR zostanie wydana decyzja administracyjna umożliwiająca zakup nieruchomości rolnej przez nabywcę, który nie spełnia warunków określonych w ustawie. Po wydaniu decyzji przez KOWR sprzedaż Twojego gruntu rolnego będzie już tylko formalnością. Do ustalenia pozostanie jedynie miejsce podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości.

Kolejne etapy sprzedaży gruntu rolnego (przetarg ustny)

 • Wiążemy się umową

  Ustalamy warunki wzajemnej współpracy, sygnujemy umowę o powierzeniu gruntu rolnego do sprzedaży w formie przetargu
 • Organizujemy przetarg

  Informacja o sprzedaży gruntu rolnego w formie przetargu trafia na nasz portal. O przetargu zostanie poifnormowana również Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Urząd Gminy
 • Wyłaniamy zwycięzcę przetargu

  Spośród wszystkich zainteresowanych, którzy prawidłowo wpłacili wadium i przystąpili do postąpień w celu podbicia ceny wywoławczej wyłaniamy licytanta, który zaoferował najwyższą cenę
 • Wypełniamy wniosek do KOWRu

  Do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa trafia wniosek o pozwolenie na sprzedaż gruntu ( ) wraz ze sporządzonym protokołem przez komisję przetargową
 • Akt notarialny

  Po uzyskaniu zgody KOWRu (w formie decyzji administracyjnej) obie strony transakcji przystąpią do sporządzenia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego