O firmie

Nasza firma zajmuje się organizacją i przeprowadzaniem przetargów na sprzedaż lub wynajem nieruchomości i ruchomości. Na naszym portalu znajdą Państwa ogłoszenia o przetargach ustnych i pisemnych, a także ogłoszenia zwykłe. Wyróżnia nas przejrzystość działań. W naszych ogłoszeniach oprócz informacji podstawowych (galeria, opis itp.) umieszczamy również pełną dokumentację w postaci załączników.

Najbardziej zaawansowaną formą sprzedaży/wynajmu jest przetarg ustny. Zlecający ten rodzaj transakcji mogą dodać ogłoszenie na nasz portal, które nie jest od razu widoczne w serwisie. Po dodaniu ogłoszenia kontaktujemy się z właścicielem w celu ustalenia szczegółów i podpisania umowy. Koszt organizacji przetargu ustnego wynosi jednorazowo 0,01% ceny wywoławczej. Po opłaceniu faktury oraz po podpisaniu umowy kompletujemy niezbędną dokumentację (np. wypis z rejestru gruntów, mapa ewidencyjna, operat szacunkowy itp.) i wyświetlamy ogłoszenie o przetargu, który jest organizowany co miesiąc do momentu finalizacji transakcji lub przez okres czasu ustalony w umowie (najczęściej 1 rok). Organizacja przetargu to: zapewnienie opieki prawnej, kampania reklamowa (ogłoszenia w prasie, mailing do min. 100.000 odbiorców, kampania SMS, ogłoszenie o przetargu w Urzędzie Gminy, raport z naszych działań dla Zlecającego), selekcja zainteresowanych - przyjmujemy tylko poważne oferty poprzedzone wpłatą ustalonego wadium, a przede wszystkim możliwość sprzedaży/wynajmu za dużo wyższą kwotę niż cena wywoławcza. Podpisana umowa zapewnia nam prowizję 2% od sprzedaży oraz 50% od uzyskanej nadwyżki.

Przetarg pisemny, w którym nie wiążemy się umową, polega na przyjmowaniu ofert od zainteresowanych kupnem lub wynajmem w formie papierowej. Oferty spływają na adres siedziby naszej firmy listownie. Wzór formularza do złożenia oferty zainteresowani mogą pobrać w formacie PDF z linka umieszczonego w ogłoszeniu. Po dodaniu ogłoszenia przez Zlecającego nie jest ono od razu wyświetlane w naszym serwisie. Aby zostało aktywowane i wyświetlane przez okres 12 miesięcy należy dokonać jednorazowej opłaty. Koszt organizacji i wyświetlania ogłoszenia wynosi 500zł lub 250zł. W przypadku wyboru tańszej opcji zostanie automatycznie wygenerowana i przesłana na adres e-mail deklaracja o zapłacie 1% prowizji po sprzedaży od ceny wywoławczej. Opłaty można dokonać online - po dodaniu ogłoszenia zostanie wyświetlony komunikat wraz z dwoma przyciskami umożliwiającymi dokonanie płatności online. Po zapłacie ogłoszenie jest automatycznie widoczne w serwisie. Zapewniamy comiesięczną kampanię mailingową do 10.000 odbiorców.

Ogłoszenie zwykłe - oprócz przetargów każdy z zainteresowanych może dodać własne ogłoszenia, które będą wyświetlane w serwisie przez rok po zapłaceniu abonamentu rocznego (koszt 100zł). Po opłacie abonamentu można dodać nielimitowaną ilość ogłoszeń. Abonament można w każdej chwili przedłużyć o kolejne 12 miesięcy. Po dodaniu ogłoszenia zostanie wyświetlony przycisk umożliwiający dokonanie płatności online. W przypadku posiadania ważnego abonementu rocznego dodane ogłoszenia będą widoczne na łamach portalu od razu po ich dodaniu.

Każdego rodzaju ogłoszenie można dodać klikając na zielony przycisk w prawym górnym rogu "Dodaj ogłoszenie". Zobacz jak dodać ogłoszenie

Przetarg ustny

Wieloletnie doświadczenie nauczyło nas, że najbardziej uczciwą i optymalną formą dokonywania transakcji jest zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu ustnego w celu sprzedaży lub wynajmu. Za naszym pośrednictwem każdy z zainteresowanych może skorzystać właśnie z tej formy. Wystarczy jedynie wybrać jedną z trzech dostępnych opcji dodawania ogłoszenia (przetarg ustny) i zawrzeć z nami jedną z wybranych umów dostępnych poniżej, a my zajmiemy się resztą. Całą procedurę przeprowadzamy zgodnie z obowiązującą ustawą, regulaminem oraz etyką handlową, pod nadzorem komisji przetargowej. Zleceniodawca zobowiązany jest wyłącznie do dostarczenia niezbędnych, wymaganych przez prawo dokumentów, umożliwiających zawarcie umowy notarialnej po wyłonieniu najlepszej oferty. W przeciwieństwie do biur nieruchomości i innych portali ogłoszeniowych - aktywnie poszukujemy i weryfikujemy potencjalnych klientów (spotkania, rozmowy telefoniczne, kampanie mailingowe i SMS, ogłoszenia w prasie itp.).

Przetargi ustne odbywają się raz w miesiącu. W przypadku braku skutecznej finalizacji transakcji zostają powielane w kolejnych miesiącach. Poniżej przedstawiamy w skrócie nasze etapy działania w celu uzyskania pozytywnego skutku dla Zleceniodawcy. Gwarantujemy solidność, pełną obsługę prawną oraz wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi, wiedzy oraz doświadczenia, zmierzających do osiągnięcia wyznaczonego celu.

Przedmiot zostanie wystawiony do przetargu po zawarciu jednej z proponowanych umów. Informacje zawarte w wypełnionym formularzu są niezbędne do przygotowania projektu umowy.

Dodaj ogłoszenie

Zlecając nam sprzedaż nieruchomości rolnej w formie przetargu zdecydowanie zwiększasz szanse na jej zbycie w sposób zgodny z ustawą ograniczającą obrót gruntami rolnymi.

Sprzedaj grunt rolny

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do zapoznania się z zakładką "Pomoc", która zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów.

Pomoc - dowiedz się więcej

Wzory stosowanych umów w przetargu ustnym

Umowa sprzedaży nieruchomości

Umowa wynajmu nieruchomości

Umowa sprzedaży ruchomości

Zleceniodawca ponosi jednorazową opłatę wstępną w wysokości 0.1% od ustalonej ceny wywoławczej

Zleceniodawca ponosi jednorazową opłatę wstępną w wysokości 10% od ustalonej ceny wywoławczej jednomiesięcznego wynajmu

Zleceniodawca ponosi jednorazową opłatę wstępną w wysokości 0.1% od ustalonej ceny wywoławczej

Kolejne etapy przeprowadzenia przetargu ustnego