Organizacja i przeprowadzenie przetargu

Wieloletnie doświadczenie nauczyło nas, że najbardziej uczciwą i optymalną formą dokonywania transakcji jest zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu w celu sprzedaży, kupna, wynajmu lub wyłonienia usługodawcy/usługobiorcy. Za naszym pośrednictwem każdy z zainteresowanych może skorzystać właśnie z tej formy. Wystarczy jedynie zawrzeć z nami jedną z wybranych umów dostępnych poniżej, a my zajmiemy się resztą. Całą procedurę przeprowadzamy zgodnie z obowiązującą ustawą, regulaminem oraz etyką handlową, pod nadzorem komisji przetargowej. Zleceniodawca zobowiązany jest wyłącznie do dostarczenia niezbędnych, wymaganych przez prawo dokumentów, umożliwiających zawarcie umowy notarialnej po wyłonieniu najlepszej oferty. W przeciwieństwie do biur nieruchomości i innych portali ogłoszeniowych - aktywnie poszukujemy i weryfikujemy potencjalnych klientów (spotkania, rozmowy telefoniczne, kampanie mailingowe i SMS, ogłoszenia w prasie itp.).

Przetargi i aukcje odbywają się raz w miesiącu. W przypadku braku skutecznej finalizacji transakcji zostają powielane w kolejnych miesiącach. Poniżej przedstawiamy w skrócie nasze etapy działania w celu uzyskania pozytywnego skutku dla Zleceniodawcy. Gwarantujemy solidność, pełną obsługę prawną oraz wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi, wiedzy oraz doświadczenia, zmierzających do osiągnięcia wyznaczonego celu.

Przedmiot zostanie wystawiony do przetargu po zawarciu jednej z proponowanych umów. Informacje zawarte w wypełnionym formularzu są niezbędne do przygotowania projektu umowy.

Dodaj swoją ofertę

Zlecając nam sprzedaż nieruchomości rolnej w formie przetargu zdecydowanie zwiększasz szanse na jej zbycie w sposób zgodny z ustawą ograniczającą obrót gruntami rolnymi.

Sprzedaj grunt rolny

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do zapoznania się z zakładką "Pomoc", która zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów.

Pomoc - dowiedz się więcej

Wzory stosowanych umów

Umowa sprzedaży nieruchomości

Umowa wynajmu nieruchomości

Umowa sprzedaży ruchomości

Umowa bez opłaty wstępnej

Brak opłaty wstępnej ponoszonej przez Zleceniodawcę - wszystkie koszty ponosi Zleceniobiorca - Organizator

Brak opłaty wstępnej ponoszonej przez Zleceniodawcę - wszystkie koszty ponosi Zleceniobiorca - Organizator

Brak opłaty wstępnej ponoszonej przez Zleceniodawcę - wszystkie koszty ponosi Zleceniobiorca - Organizator

Umowa z opłatą wstępną

Zleceniodawca ponosi jednorazową opłatę wstępną w wysokości 0.1% od ustalonej ceny wywoławczej

Zleceniodawca ponosi jednorazową opłatę wstępną w wysokości 10% od ustalonej ceny wywoławczej jednomiesięcznego wynajmu

Zleceniodawca ponosi jednorazową opłatę wstępną w wysokości 0.1% od ustalonej ceny wywoławczej

Kolejne etapy przeprowadzenia przetargu