150/2019 - Teren inwestycyjny pod przemysł i usługi o pow. 12,57ha w miejscowości Opalenie

Opalenie, Opalenie, pomorskie - zobacz na mapie

Przetarg pisemny

Licytacje.tv Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kołłątaja 1, 87-162 Lubicz Górny, ogłasza, że:

W dniu 30.08.2019 zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu pisemnym dla 150/2019 - Teren inwestycyjny pod przemysł i usługi o pow. 12,57ha w miejscowości Opalenie.

Termin składania ofert do 29.08.2019 na adres Organizatora przetargu:

Licytacje.tv Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 1, 87-162 Lubicz Górny

z dopiskiem na kopercie: Przetarg nr: 150/2019

Przedmiot przetargu: 150/2019 - Teren inwestycyjny pod przemysł i usługi o pow. 12,57ha w miejscowości Opalenie

Wartość oszacowania: 9 417 540 zł

Cena wywoławcza: 4 000 000 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2014r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1490).

Szczegóły

Typ działki

inwestycyjna

Powierzchnia działki

125 781 m2

Cena za m2

31.80 zł

Nr księgi wieczystej

GD1T/00033212/4, GD1T/00013329/1, GD1T/00033213/1, GD1T/00002133/0, GD1T/00033214/8

Opis

Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Opalenie, jednostka ewidencyjna 221402_2 Gniew, obręb ewidencyjny 0012 Opalenie o zwartej powierzchni 12.5781 ha. Nieruchomość obejmuje działki:- działka nr 3/2 o pow. 2.3686 ha (KW GD1T/00033212/4), działka nr 4 o pow. 2.4400 ha (KW GD1T/00013329/1), działka nr 5 o pow. 0.7100 ha (KW GD1T/00033213/1), - działka nr 6/3 o pow. 4.6195 ha (KW GD1T/00002133/0), - działka nr 7 o pow. 2.4400 ha (KW GD1T/00033214/8).

Podana cena wywoławcza jest kwotą netto.

Oferowane tereny inwestycyjne stanowią zwarty obszar o powierzchni 12,5781 ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (oznaczone jako 01.PU), tereny te przeznaczone są dla funkcji przemysłowych i usługowych - dla lokalizacji wszelkiej działalność polegającej na wytwórczości i składowaniu, takich jak:
- zakłady przemysłowe, urządzenia produkcji budowlanej
- składy, magazyny, hurtownie
- centra technologiczne, obiekty handlowe i logistyczne
- bazy transportowe, składy, magazyny, hurtownie, rzemiosło o charakterze produkcyjnym i inna działalność komercyjna na zbliżonej zasadzie do wymienionych powyżej.

Dopuszcza się również lokalizację:
- funkcji obsługi komunikacji związane z obsługą transportu samochodowego, takie jak: stacje paliw, myjnia, serwis samochodowy, diagnostyka, stacje obsługi samochodów;
- funkcji związanych ze świadczeniem usług turystycznych w obiektach hotelarskich jak hotel i motel;
- lokalizację nośników reklamowych z zachowaniem oznaczonych na rysunku planu linii zabudowy i spełniających następujące wymogi: wysokość obiektu do 8m, powierzchnia nośnika do 12m2.

Tereny inwestycyjne zlokalizowane są w miejscowości Opalenie (gmina Gniew, powiat Tczew, woj. Pomorskie), u zbiegu drogi krajowej nr 90, prowadzącej do przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę, z drogą powiatową Nr 2823G, Jaźwiska – Opalenie. To właśnie ta lokalizacja decyduje o atrakcyjność nieruchomości.
Bezpośrednie sąsiedztwo terenów inwestycyjnych z drogą prowadzącą do przeprawy mostowej przez Wisłą, łączącej Kwidzyn z drogą krajową nr 1 (poprzez skrzyżowanie z drogą krajową E-75 w miejscowości Rakowiec) oraz z Autostradą A1 poprzez węzeł w Kopytkowie, daje ogromną szansę lokalizacji wielu rentownych inwestycji (stacja benzynowa, centrum logistyczne, zakład produkcyjny, magazyny, itd.). Przeprawa mostowa przez Wisłę łączy rozwinięty gospodarczo Kwidzyn (firmy Philips, International Paper Kwidzyn) z Trójmiastem. Jest to też główna trasa wschód-zachód dla Polski północnej i północno-zachodniej, zarówno pod względem gospodarczym, jak i turystycznym (droga na Mazury).

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 603 842 271.

Przetarg pisemny

Forma transakcji

Sprzedaż

Rozstrzygnięcie przetargu

30.08.2019

Wartość oszacowania

9 417 540 zł

4 000 000 zł

Cena wywoławcza

Organizator

Licytacje.tv Sp. z o.o.

Adres

Kołłątaja 1

Miejscowość

87-162 Lubicz Górny

Telefon

510 866 550

Udostępnij to ogłoszenie

Zarezerwuj ogłoszenie

Jeżeli jesteś zdecydowany na sfinalizowanie transakcji przedmiotu ogłoszenia, a nie chciałbyś by ogłoszenie było widoczne dla innych zainteresowanych, możesz skorzystać z opcji rezerwacji i zablokować jego wyświetlanie w serwisie. Tylko Ty będziesz posiadał dostęp do tego ogłoszenia. Rezerwacja na:

Możliwe inne formy transakcji

Ten przedmiot może być sprzedany "z wolnej ręki".

Edycja: 05.01.2019 19:12

2044 wyświetleń