Wybierz rodzaj ogłoszenia

Przetarg ustny

Opłata:

0,1% ceny wywoławczej

 • 1 ogłoszenie przetargowe wyświetlanie przez w naszym serwisie przez rok
 • Organizacja prawna (pomieszczenie, komisja przetargowa)
 • Mailing do minimum 100,000 odbiorców
 • Ogłoszenie o przetargu w Urzędzie Gminy, na obszarze której znajduje się przedmiot przetargu
 • Ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej
 • Kampania SMS
 • Indywidualny, comiesięczny raport dot. naszych działań
 • Konieczność zawarcia umowy prowizyjna
Dodaj przetarg ustny
Przetarg pisemny

Opłata:

500zł lub 250zł*

 • 1 ogłoszenie przetargowe wyświetlane w naszym serwisie przez rok
 • Organizacja prawna (przyjmowanie pisemnych ofert kupna)
 • Mailing do minimum 10,000 odbiorców
 • Ogłoszenie o przetargu w Urzędzie Gminy, na obszarze której znajduje się przedmiot przetargu
 • Ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej
 • Kampania SMS
 • Indywidualny, comiesięczny raport dot. naszych działań
 • Bez zawierania umów (możliwość złożenia online deklaracji zapłaty prowizji)
* przy opłacie 250zł zostanie wygenerowana online deklaracja zapłaty 1% prowizji po sprzedaży od ceny wywoławczej Dodaj przetarg pisemny
Ogłoszenie

Abonament roczny:

100zł / rok

 • Nielimitowna ilość ogłoszeń wyświetlanych w naszym serwisie przez rok
 • Organizacja prawna
 • Mailing
 • Brak ogłoszenia o przetargu w Urzędzie Gminy
 • Ogłoszenie o przetargu w Urzędzie Gminy, na obszarze której znajduje się przedmiot przetargu
 • Kampania SMS
 • Indywidualny, comiesięczny raport dot. naszych działań
 • Bez zawierania umów
Dodaj ogłoszenie