Cennik

PRZETARG USTNY

PRZETARG PISEMNY

OGŁOSZENIE

Opłata

0,1% ceny wywoławczej

(np. cena wywoławcza: 500.000zł, opłata: 500zł netto - 12 comiesięcznych przetargów)

500zł lub 250zł netto

(przy opłacie 250zł zostanie wygenerowana deklaracja zapłaty 1% prowizji po sprzedaży od ceny wywoławczej)

100zł netto (abonament roczny)

(opłata stała 100zł netto / rok, czyli jedynie 8.33zł miesięcznie)

Ilość

1 ogłoszenie przetargowe

1 ogłoszenie przetargowe

Bez limitu ogłoszeń

Okres czasu

Przetarg organizowany jest co miesiąc przez okres czasu określony w umowie

Przetarg organizowany jest co miesiąc przez okres 12 miesięcy

Ogłoszenie jest wyświetlane w serwisie przez okres 12 miesięcy

Korzyści

» Ogłoszenie o przetargu wyświetlane w naszym serwisie

» Promowanie ogłoszenia w serwisach społecznościowych

» Organizacja prawna (pomieszczenie, komisja przetargowa)

» Ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej

» Mailing do minimum 100.000 odbiorców

» Ogłoszenie o przetargu w Urzędzie Gminy, na obszarze której znajduje się przedmiot przetargu

» Kampania SMS

» Indywidualny, comiesięczny raport dot. naszych działań

» Ogłoszenie o przetargu wyświetlane w naszym serwisie

» Promowanie ogłoszenia w serwisach społecznościowych

» Organizacja prawna (przyjmowanie pisemnych ofert kupna)

» Mailing do minimum 10.000 odbiorców

» Ogłoszenie o przetargu w Urzędzie Gminy, na obszarze której znajduje się przedmiot przetargu

» Nielimitowana ilość ogłoszeń wyświetlana w naszym serwisie

» Promowanie ogłoszenia w serwisach społecznościowych

Umowa

Umowa prowizyjna 2% od ceny wywoławczej + 50% od uzyskanej nadwyżki od ceny wywoławczej

Bez umowy prowizyjnej

Rabat 50% przy złożeniu deklaracji online o wypłacie 1% prowizji od sprzedaży

Bez umowy prowizyjnej

Opis

Przetarg ustny to najbardziej zaawansowana i najskuteczniejsza forma sprzedaży/wynajmu. Aby skorzystać z tej formy sprzedaży/wynajmu należy kliknąć przycisk "Dodaj ogłoszenie", a następnie wybrać opcję "Przetarg ustny". Po dodaniu ogłoszenia skontaktuje się z Państwem pracownik naszej firmy w celu przygotowania i podpisania płatnej umowy prowizyjnej sprzedaży/wynajmu. Koszt podpisania umowy wynosi 0.1% ceny wywoławczej. Prowizja od sprzedaży nieruchomości wynosi standardowo 2% ceny wywoławczej i 50% od uzyskanej nadwyżki. Po podpisaniu umowy ogłoszenie przetargowe pojawi się na łamach portalu. W przypadku wyboru przetargu ustnego całą jego organizacją zajmuje się nasza firma, tj. organizacja: pomieszczenia, komisji przetargowej, obsługi wpłaty wadium, kampanii reklamowej (mailing do grupy min. 100.000 odbiorców, kampania SMS, ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej, spotkania itp.). Każde nasze działanie jest dostępne dla Zlecającego w formie bezpłatnego raportu dostępnego w ogłoszeniu. Przetarg ustny organizowany jest co miesiąc aż do skutku (sprzedaży) lub wygaśnięcia umowy (standardowo podpisywanej na okres 1 roku).

Przetarg pisemny także jest zaawansowaną formą sprzedaży/wynajmu niż przetarg ustny. Użytkownik może dodać własne ogłoszenie o sprzedaży/wynajmie, które pojawi się automatycznie na łamach portalu po dokonaniu jednorazowej opłaty online. Koszt organizacji przetargu pisemnego wynosi 500zł netto lub 250zł przy złożeniu deklaracji online o zapłacie 1% prowizji od ceny wywoławczej po sprzedaży. Czas wyświetlania ogłoszenia wynosi 12 miesięcy, a przetarg ponawiany jest co miesiąc lub do momentu sprzedaży/wynajmu. Potencjalni klienci składają oferty na zakup/wynajem w formie papierowej - listownej na adres siedziby naszej firmy, według szablonu dostępnego do pobrania w ogłoszeniu. Naszą rolą jest wyłonienie najkorzystniejszej oferty i poinformowanie o tym fakcie Zlecającego. W przypadku przetargu pisemnego zapewniamy comiesięczną kampanię mailingową do min. 10.000 odbiorców.

Ogłoszenie to standardowa opcja wyświetlania oferty sprzedaży/wynajmu. Użytkownik ma możliwość dodania dowolnej ilości ogłoszeń na okres 12 miesięcy. Ogłoszenia wyświetlają się na łamach portalu automatycznie po dokonaniu zakupu abonamentu rocznego online za kwotę 123zł brutto (10.25zł miesięcznie).